Pakket van Eisen

In het Pakket van Eisen vindt u de eisen waaraan de gecertificeerde bedrijven moeten voldoen om het certificaat te mogen voeren. Een onafhankelijke audit organisatie toetst de bedrijven op conformiteit. Het is mogelijk dat de bedrijven voor een aantal afkeurpunten enige tijd respijt hebben gekregen. In dat geval heeft men na de audit een ‘Verbeterplan’ ontvangen. Dit verbeterplan is de basis voor de opvolgende audit.

Het Pakket van Eisen wordt opgesteld en beheerd door het College van Deskundigen.

Transparantie is essentieel voor een keurmerk. De consument en opdrachtgevers kunnen immers alleen waarde aan een keurmerk toekennen als men “weet waar het voor staat”, waarop de bedrijven worden getoetst. Daarom is bij ons het voor een ieder te downloaden van af onze site.

Nulmeting

Het certificatieproces begint met de ‘nulmeting’. U vult deze in en stuurt het naar: mailto:secretariaat@duurzaamrepareren.nl

Download Nulmeting 2019 1.0

nulmeting

Download Pakket van Eisen 2019 1.0

Download hier uw conformiteitsverklaring:

Bijlage PvE 2015 – Zelfverklaring Conformiteit Uitbesteed Werk versie 1.0

Bijlage PvE 2015 – Zelfverklaring Conformiteit Producten

Download hier het onderzoek dat is verricht door het bureau Ecomatters t.a.v. de effecten van Duurzaam Repareren:

ecomatters